<tt id="fp8vj"></tt>
 • <mark id="fp8vj"></mark>
  <small id="fp8vj"><dfn id="fp8vj"></dfn></small>

  1. <mark id="fp8vj"><u id="fp8vj"></u></mark>
   首頁 > 組織機構 > 委員會

   委員會


    

    

    

   學術委員會

     

   謝立中 

   副主任

      

     

        渠敬東         劉愛玉  

   周飛舟   熊躍根    陸杰華 

   崗位聘任委員會

     

     

     

   馬鳳芝   石長翼     能    鄢盛明   周飛舟   

   查      謝立中   王銘銘   劉愛玉

   學位評定委員會(社會學分會)

     

   劉愛玉

   副主席

        劉能

     

   馬鳳芝   王銘   方 文  盧暉臨   李建新       渠敬東   熊躍根   

   喬曉春    陳    鄭曉瑛

   教學委員會

     

        周飛舟  

     

   劉愛玉   陸杰華               孫飛宇

    

    

     

    


   中国福利彩票